Dvig ozaveščenosti zaposlenih o pomenu varstva osebnih podatkov

Uvod

Zakonodaja zelo natančno predpisuje ravnanje z osebnimi podatki. Podjetja imajo interne akte, v okviru katerih so povzeta zakonska določila in je ravnanje z njimi operacionalizirano in prilagojeno konkretnemu stanju v podjetju.

Menim tudi, da se zaposleni v službah, katerih bistvo je delo z osebnimi podatki (npr. zaposleni v kadrovskih službah ...

Interni akt s področja varovanja osebnih podatkov

V skladu s 25. členom in v povezavi s 7. členom ZVOP-1 morajo vsi upravljavci osebnih podatkov v zasebnem sektorju z najmanj 50 zaposlenimi, vsi upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter vsi upravljavci osebnih podatkov iz ...

Interno komuniciranje in izobraževanje s področja varovanja osebnih podatkov

V zvezi z zgoraj navedenim je treba opozoriti, da ni dovolj, da se postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov zgolj predpišejo v notranjih aktih podjetja, ampak je treba poleg tega tudi zagotoviti, da bodo predpisani postopki in ukrepi tudi dejansko zaživeli in se izvajali. Da bi to dosegli, je ...

Praktični primer dobre prakse na področju ozaveščanja zaposlenih

V znanem večjem podjetju je zavedanje o pomenu varovanja osebnih podatkov na zelo visokem nivoju.

Sprejet je bil ustrezen interni akt, o tem so veliko pisali v internem časopisu, vsi zaposleni so se udeležili internega izobraževanja v e-obliki, ki je bilo vsebinsko prilagojeno potrebam podjetja (praktični primeri na osnovi dejanske ...

Sankcioniranje kršitev

Večina kršitev v zvezi z upravljanjem osebnih podatkov se zgodi zaradi radovednosti, malomarnosti - neprevidnega komuniciranja, raztresenih papirjev po mizi ali preprosto v večini primerov - premajhne ozaveščenosti glede ravnanja z osebnimi podatki.

O incidentih, ki so se v preteklosti dogajali, so v zgoraj omenjenem podjetju obveščali vse zaposlene (seveda brez izpostavljanja ...

Zaključek

Dejstvo je, da si zakon lahko prebere vsak, vprašanje pa je njegovo pravilno razumevanje in uporaba v praksi. Zato so vsi navedeni ukrepi še kako pomembni za »ponotranjenje« zakona.

Vsi navedeni ukrepi - poleg sprejema ustreznih internih aktov še interno komuniciranje, izobraževanje in ne nazadnje sankcioniranje kršitev lahko bistveno pripomorejo k ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.