Varstvo tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov

Varovanje osebnih podatkov iz prakse delodajalcev

Dvig ozaveščenosti zaposlenih o pomenu varstva osebnih podatkov

Preventivni ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Smernice glede izvajanja videonadzora

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.