Takse in drugi stroški registracije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Za registracijo mora vlagatelj zahtevka v skladu z Zakonom o upravnih taksah1 plačati upravno takso, in sicer v višini 22,60 evra. Plača lahko na naslednji način:

  • na račun 01100-1000315637, model 11, sklic 35130-7111002 (obvezno!),

Pomembno: Registracija ponudnika opreme in storitev za zajem in e-hrambo stane 22,60 evra.

Arhiv RS bo izstavil potrdilo o plačani upravni taksi samo na podlagi izrecnega zahtevka plačnika takse. Arhiv RS tudi ni zavezanec za plačilo DDV-ja na podlagi 5. točke 5. člena in 13. točke 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006).


  1. Zakon o upravnih ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.