Sankcije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Za ponudnike opreme oziroma storitev za zajem in e-hrambo gradiva, ki se ne registrirajo tako, kot to določa ZVDAGA, so predvidene sankcije[^20], in sicer:

  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje z globo od 2000 do 5000 evrov (83. člen ZVDAGA);
  • odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti se kaznuje z globo od 500 do 2000 evrov;

  • posameznik se kaznuje z globo od 500 do 1200 evrov.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.