Nadzorni in pritožbeni organ

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Vlagatelj zahtevka za registracijo ima v postopku registracije pravico do pritožbe oziroma ugovora zoper odločbo ali sklep Arhiva RS. Vložiti jo mora na Ministrstvo RS za kulturo1 v petnajstih dneh po prejemu odločitve. Ob vložitvi pritožbe mora v skladu z Zakonom o upravnih taksah plačati upravno takso, in sicer v višini 18,12 evra.


  1. Dostop do spletne strani Ministrstva RS za kulturo: http://www.mk.gov.si/.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.