Kje in kako se ponudnik registrira

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Protokol postopka registracije (glej Sliko 2): zahteva za registracijo, pregled vloge, odločba o registraciji, vpis v register ponudnikov opreme in storitev

5291

Slika 2: Postopek registracije ponudnika opreme in storitev

Vložitev zahteve za registracijo ponudnika

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme, storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev se vloži pri Arhivu RS na predpisanem obrazcu (priloga k pravilniku o enotnih tehnoloških zahtevah, dostopno tudi na spletni strani Arhiva RS1) osebno, po pošti ali elektronsko na spletni strani Arhiva RS. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, morebitna priložena dokumentacija pa je po predhodnem soglasju Arhiva RS lahko ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.