Kje in kako se ponudnik registrira

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Protokol postopka registracije (glej Sliko 2): zahteva za registracijo, pregled vloge, odločba o registraciji, vpis v register ponudnikov opreme in storitev

5291

Slika 2: Postopek registracije ponudnika opreme in storitev

Vložitev zahteve za registracijo ponudnika

Zahteva za registracijo bodočega ponudnika strojne in programske opreme, storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev se vloži pri Arhivu RS na predpisanem obrazcu (priloga k pravilniku o enotnih tehnoloških zahtevah, dostopno tudi na spletni strani Arhiva RS1) osebno, po pošti ali elektronsko na spletni strani Arhiva RS. Vloga mora biti v slovenskem jeziku, morebitna priložena dokumentacija pa je po predhodnem soglasju Arhiva RS lahko ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.