Kdo se mora registrirati kot ponudnik opreme in storitev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Pomembno: Pri Arhivu RS se morajo registrirati tiste pravne ali fizične osebe1, ki na trgu ponujajo storitve zajema in hrambe dokumentov v elektronski obliki oziroma spremljevalne storitve ter opremo (strojno ali programsko) za izvajanje teh storitev.

Ponudniki morajo svojo dejavnost prijaviti Arhivu RS najmanj osem dni pred začetkom njenega opravljanja. Postopek registracije2 je upravni postopek in ga Arhiv RS vodi v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku3. Izvajajo ga za to pooblaščene osebe v Arhivu RS.


  1. Ponudniki opreme in storitev za zajem in e-hrambo ter spremljevalnih storitev.

  2. ZVDAGA, 83. člen; UVDAG, 87. člen.

  3. Zakon o splošnem ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.