Kako spremeniti registracijo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Kakršno koli spremembo bistvenih podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji mora registrirani ponudnik v pisni ali elektronski obliki prijaviti Arhivu RS praviloma osem dni pred spremembo, vendar najpozneje v petnajstih dneh po spremembi. To stori tako, da vloži zahtevek o registraciji, v katerem navede spremembe glede na že podeljeno registracijo. Arhiv RS prijavljeno spremembo prouči in odloči, ali je zaradi nje treba popraviti podatke v registru, in v tem primeru izda novo odločbo o registraciji, spremembo pa vpiše v register.

Pomembno: Za vsako spremembo registracije je treba ob vlogi plačati upravno takso v višini 22,60 evra.

Če Arhiv ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.