Korak za korakom do certifikacije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V SplPA je opisan celoten postopek certifikacije, od vložitve zahtevka do pridobitve sklepa o certifikaciji (certifikat) in kasnejšega vzdrževanja certifikacije:

 • vložitev zahteve,
 • pregled vložene zahteve,
 • določitev višine nadomestila za certifikacijo in stroškov certifikacijskega postopka,
 • sklenitev pogodbe o izvajanju certifikacije,
 • odločevalni postopek, ki ga izvajajo pooblaščene osebe,
 • odločitev Arhiva RS o podelitvi certifikacije,
 • zavrnitev zahteve za certifikacijo ali odstop od nje,
 • obnovitev in vzdrževanje certifikacije,
 • prenehanje certifikacije,
 • vložitev pritožbe,
 • navedba organov, ki odločajo v postopku za pridobitev certifikacije, in
 • opis obveznosti ponudnika in Arhiva RS.

V nadaljevanju le na kratko povzemamo splošne pogoje, ki veljajo za postopek certifikacije. Višina nadomestila in ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.