Kaj so certifikacija in splošni pogoji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Za zagotovitev višjega nivoja varnosti in zanesljivosti delovanja sistemov za zajem in e-hrambo gradiva ter ustreznega nivoja zagotavljanja storitev uvaja ZVDAGA še dodaten instrument, in sicer certifikacijo1. Registriran ponudnik lahko certificira določeno strojno in programsko opremo, katere namen je v celoti ali delno omogočiti zajem ali e-hrambo gradiva ter s tem povezana opravila (storitev zajema in e-hrambe oziroma spremljevalnih storitev).

Koristno: Certifikacija je postopek, s katerim Arhiv RS prizna skladnost ponujene opreme oziroma storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev z veljavnimi predpisi.

Ločimo štiri tipe postopkov certifikacije:

  • certifikacija strojne opreme,
  • certifikacija programske opreme,
  • certifikacija storitev zajema in e-hrambe ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.