Kaj so certifikacija in splošni pogoji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Za zagotovitev višjega nivoja varnosti in zanesljivosti delovanja sistemov za zajem in e-hrambo gradiva ter ustreznega nivoja zagotavljanja storitev uvaja ZVDAGA še dodaten instrument, in sicer certifikacijo1. Registriran ponudnik lahko certificira določeno strojno in programsko opremo, katere namen je v celoti ali delno omogočiti zajem ali e-hrambo gradiva ter s tem povezana opravila (storitev zajema in e-hrambe oziroma spremljevalnih storitev).

Koristno: Certifikacija je postopek, s katerim Arhiv RS prizna skladnost ponujene opreme oziroma storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev z veljavnimi predpisi.

Ločimo štiri tipe postopkov certifikacije:

  • certifikacija strojne opreme,
  • certifikacija programske opreme,
  • certifikacija storitev zajema in e-hrambe ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.