Drugi splošni pogoji za izvajanje certifikacije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Obveznosti ponudnika in Arhiva RS

Ponudnik, ki pridobi certifikacijo za opremo oziroma storitve, ki jih ponuja na trgu, mora za čas veljavnosti certifikacije v celoti izpolnjevati zahteve in upoštevati priporočila Arhiva RS, da bo ravnal v skladu s predpisi, pravili stroke, pogodbo o izvajanju certifikacije in SplPA. Pooblaščenim osebam Arhiva RS mora omogočati nadzorne obiske ter dostop do informacij in dokumentov, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja zahtev za certifikacijo. Čim prej mora javiti vsako spremembo, ki lahko kakor koli vpliva na podeljeno certifikacijo. Arhiv RS vse informacije in dokumente, pridobljene v certifikacijskem postopku, obravnava kot zaupne in jih uporablja ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.