Certifikacija strojne opreme

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Temelj zagotavljanja varnega zajema in e-hrambe gradiva je strojna oprema, torej tista fizična, mehanska in električna oprema informacijsko-komunikacijske narave, ki je celovit sistem ali specifični sestavni del sistema, namenjen ali ozko povezan z zajemom in e-hrambo gradiva in s tem povezanimi opravili. V to skupino sodijo predvsem strežniki, diskovna polja, knjižnice in optični bralniki.

Pomembno: Predpogoj za certifikacijo strojne opreme je registracija ponudnika te opreme pri Arhivu RS (vpis v register1 ponudnikov opreme in storitev).

Splošni pogoji za pridobitev certifikacije so opisani v poglavju 4.7.2 tega priročnika, sama izvedba postopka pa v poglavju 4.7.25 (Korak ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.