Certifikacija storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Certifikacija storitev zajema in e-hrambe ter spremljevalnih storitev (v nadaljevanju: storitve) se lahko podeli1 na podlagi že certificirane strojne in programske opreme ali pa se certifikacija za strojno in programsko opremo podeli v okviru storitev. V drugem primeru certifikacija strojne in programske opreme velja le v okviru certificirane storitve.

Pomembno: Če želi ponudnik certificirati katero koli storitev, so obvezni predpogoji za certifikacijo:

  • certificirana strojna in programska oprema,
  • pri Arhivu RS potrjena notranja pravila2,
  • ustrezna usposobljenost osebja3.

Izvajanje storitev je pravzaprav bistvo upravljanja dokumentov in mora vključevati:

  • primerno strojno in programsko opremo. Ustvarjalci arhivskega gradiva (javnopravne osebe) morajo ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.