Certifikacija programske opreme

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zelo velik vpliv na varno upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva v vsem njegovem življenjskem ciklu (od nastanka do arhiviranja ali uničenja) ima tudi programska oprema. ZVDAGA in podrejeni predpisi določajo pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ta programska oprema, če jo uporabljajo ustvarjalci arhivskega gradiva, pristojni arhivi in ponudniki, kadar želijo zanjo pridobiti certifikacijo oziroma jo uporabljajo pri izvajanju certificiranih storitev.

Pomembno: Predpogoj za certifikacijo programske opreme je, da je ponudnik te opreme registriran pri Arhivu RS in vpisan v register ponudnikov opreme in storitev.

Pomembno: Programska oprema, ki jo za upravljanje dokumentov uporabljajo ustvarjalci arhivskega gradiva in pristojni ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.