Sprejemanje podzakonskih aktov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Doslej je, skladno z 91. členom ZVDAGA, enotne tehnološke zahteve pripravljal in sprejemal Arhiv RS. Po noveli zakona so enotne tehnološke zahteve dvignjene na nivo pravilnika, ki ga sprejema minister, pristojen za arhive (zdaj je to Ministrstvo RS za kulturo). (ZVDAGA-A, 17. člen, 2. odstavek).

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.