Spletne strani

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Jasneje je opredeljeno določilo glede spletnih strani. Po ZVDAGA je veljalo, da je en izvod spletnih objav javnopravnih oseb javno arhivsko gradivo, ki ga je treba predati pristojnemu arhivu. Novela ZVDAGA-A pa določa, da se spletne objave javnopravnih oseb lahko štejejo kot javno arhivsko gradivo1 (ni pa nujno, to bo predmet valorizacije gradiva med pristojnimi arhivisti). Isti člen tudi določa, da ob izročitvi gradiva v digitalni obliki pristojni arhiv z dodatnim strokovno-tehničnim navodilom, ki ga izda najkasneje ob začetku odbiranja arhivskega gradiva kot del pisnih strokovnih navodil iz 34. člena zakona, predpiše tudi obseg, postopek in način izročitve gradiva ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.