Sankcioniranje nespoštovanja zakonskih določil

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Novela ZVDAGA-A prinaša tudi pomembno novost glede sankcioniranja nespoštovanja zakonskih določil. Tako so določene sankcije (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe), če zaposleni nimajo opravljenega preizkusa strokovne usposobljenosti iz 39. člena zakona (velja za javnopravne osebe in ponudnike storitev).1 Dodatno je določena sankcija (od 2000 do 5000 evrov pravna oseba, od 500 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe) za javnopravne osebe in ponudnike storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki oziroma spremljevalnih storitev, če ne sprejmejo notranjih pravil ali če pri zajemu in hrambi dokumentarnega ali arhivskega ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.