Prehodno obdobje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Skladno s prehodnimi in končnimi določbami novele ZVDAGA-A je določen rok za izdajo podzakonskih predpisov in prilagoditev najkasneje šest mesecev od začetka veljavnosti novele. Zavezanci po zakonu morajo uskladiti notranja pravila s tem zakonom v šestih mesecih od začetka veljavnosti podzakonskih predpisov.1


  1. ZVDAGA-A, 40. člen, 3. odstavek.

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.