Pravna veljavnost gradiva v digitalni obliki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Pomembno spremembo prinaša novela ZVDAGA-A tudi pri določilu, ki se nanaša na priznavanje pravne veljavnosti gradiva v digitalni obliki glede na notranja pravila.

Po novem velja, da se na podlagi zakona vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta bila zajem in varna hramba opravljena v skladu z zakonom, njegovimi podzakonskimi predpisi, pri Arhivu RS potrjenimi notranjimi pravili oziroma če drug zakon ne določa drugače.1 Dosedanji 32. člen zakona, ki je omogočal presojanje enakosti izvirnemu gradivu glede na notranja pravila, ki niso bila potrjena pri državnem arhivu, je z novelo ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.