Pojmovnik

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V 2. členu novele so spremenjeni in dopolnjeni pomeni izrazov v skladu z razvojem stroke in uveljavljanjem v praksi, pa tudi zaradi lažjega razumevanja in poenostavitve. Definicije določenih izrazov so zgolj spremenjene in dodanih je nekaj novih definicij. Podrobnejše razlike so razvidne iz tabele, ki je na voljo na portalu e-Dokumentacija.

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.