Notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Najpomembnejšo spremembo v primerjavi s prejšnjo ureditvijo dolgoročne e-hrambe prinaša novela ZVDAGA-A glede ureditve sprejema in potrjevanja notranjih pravil.

Priprava in organizacija zajema in hrambe

Javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev in osebe, ki želijo uveljavljati veljavnost in dokazno vrednost svojega gradiva v skladu z določbami 31. člena zakona1, morajo upoštevati naslednje faze priprave oziroma organizacije zajema in hrambe:

  • priprava na zajem in hrambo;
  • priprava in sprejem notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki;
  • spremljanje izvajanja notranjih pravil in ukrepanje ob odstopanjih v ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.