Izločanje in uničevanje izvirnega dokumentarnega gradiva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

V noveli ZVDAGA-A je dodano določilo1, ki javnopravnim osebam predpisuje način izločanja in uničevanja izvirnega dokumentarnega gradiva, ki nima lastnosti arhivskega gradiva. Po preteku rokov hranjenja morajo namreč o nameravanem uničenju obvestiti pristojni arhiv, kadar bo ta zahteval to v pisnih strokovnih navodilih iz 34. člena zakona. V ta namen mora arhiv imenovati komisijo in ta mora gradivo, ki ga namerava uničiti, popisati, postopek uničenja pa dokumentirati z zapisnikom na podlagi tega popisa. Šele v 30 dneh po sestavi tega zapisnika o izločitvi in uničenju ter obvestilu pristojnemu arhivu, če ga ta zahteva v pisnih strokovnih navodilih iz 34 ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.