Izločanje in uničevanje izvirnega dokumentarnega gradiva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

V noveli ZVDAGA-A je dodano določilo1, ki javnopravnim osebam predpisuje način izločanja in uničevanja izvirnega dokumentarnega gradiva, ki nima lastnosti arhivskega gradiva. Po preteku rokov hranjenja morajo namreč o nameravanem uničenju obvestiti pristojni arhiv, kadar bo ta zahteval to v pisnih strokovnih navodilih iz 34. člena zakona. V ta namen mora arhiv imenovati komisijo in ta mora gradivo, ki ga namerava uničiti, popisati, postopek uničenja pa dokumentirati z zapisnikom na podlagi tega popisa. Šele v 30 dneh po sestavi tega zapisnika o izločitvi in uničenju ter obvestilu pristojnemu arhivu, če ga ta zahteva v pisnih strokovnih navodilih iz 34 ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.