Certificiranje opreme in storitev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Dosedanji zakon je nalagal Arhivu RS akreditacijo opreme in storitev, kar pa ni v skladu z mednarodnim pojmovanjem postopkov akreditacije. Akreditacijo v Sloveniji izvaja Slovenska akreditacija (SA). Izraz »akreditacija« namreč pomeni »potrditev, ki se nanaša na organ za ugotavljanje skladnosti in jo izda tretja stranka ter z njo formalno priznava njegovo usposobljenost za izvajanje specifičnih nalog ugotavljanja skladnosti«. Iz zapisanega sledi, da lahko akreditacijo pri SA pridobi Arhiv RS, na podlagi te akreditacije pa izvaja certificiranje opreme in storitev. Zato novela ZVDAGA-A v vseh členih zamenjuje izraz akreditacija z izrazom certifikacija.

Novela ZVDAGA-A zavezuje ponudnike storitev zajema in hrambe dokumentarnega ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.