Arhivsko gradivo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Nastanek arhivskega gradiva

Z novelo je podrobneje določen trenutek nastanka arhivskega gradiva, in sicer ga za vsako javnopravno osebo posebej določi pristojni arhiv s pisnim strokovnim navodilom za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva.[^17] Do trenutka izdaje strokovnega navodila se vse dokumentarno gradivo šteje za arhivsko gradivo v nastajanju in je treba z njim ravnati kot z arhivskim gradivom.[^18]

Dokumentarno gradivo pravnih (ki niso javnopravne osebe) in fizičnih oseb, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, postane arhivsko gradivo na podlagi odločbe državnega arhiva ali s prevzemom v pristojni arhiv na podlagi druge alineje prvega odstavka 61. člena zakona.

Pravne ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.