Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Dne 27. 7. 2017 je Vlada Republike Slovenije sprejela novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljevanju: UVDAG) ter jo objavila v Uradnem listu RS št. 42/2017 z dne 4. 8. 2017. UVDAG je začela veljati 10. septembra 2017, v uporabi pa je od 1. januarja 2018 in nadomešča uredbo, ki je bila sprejeta leta 2006. Razlogov za njeno sprejetje je bilo več. Prvi je ta, da je bila leta 2014 sprejeta novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14; v nadaljevanju: ZVDAGA-A) in UVDAG ni ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.