Uredba o upravnem poslovanju – kaj prinašajo novega njene spremembe v februarju leta 2020

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

(dr. Tatjana Hajtnik)

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanju

Prva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred zdaj že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005.

Pravna podlaga: 19. in 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku[1] in 7. člen Zakona o državni upravi[2].

Namen: ureja upravno poslovanje, kar obsega:

 • delovni in poslovni čas ter uradne ure,
 • uporabo prostorov in opreme,
 • upravljanje dokumentarnega gradiva,
 • komunikacijo s strankami in drugimi javnostmi,
 • izvajanje uradnih dejanj,
 • poslovanje v jezikih narodnih skupnosti in
 • nadzor nad izvajanjem te uredbe ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.