Uredba o upravnem poslovanju

Uredba o upravnem poslovanju – kaj prinašajo novega njene spremembe v februarju leta 2020

(dr. Tatjana Hajtnik)

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanju

Prva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred zdaj že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005.

Pravna podlaga: 19. in 63. člen Zakona o splošnem upravnem ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.