Zakonske zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Že v prejšnjih poglavjih1 smo omenjali, da je v Sloveniji kar precej zakonov in predpisov, s katerimi so opredeljene dolžnosti in načini zagotavljanja načel varovanja podatkov osebne ali zaupne narave. Na tem mestu navajamo še nekaj v Sloveniji sprejetih zakonov in predpisov, ki ne opredeljujejo samo dolžnost varovanja zaupnosti podatkov, temveč širše in vzpostavljajo obveznost celovite skrbi za informacijsko varnost. Obstaja tudi precej zakonov in predpisov na različnih področjih (npr. finance, javna uprava, telekomunikacije), ki zahtevajo od organizacij zagotavljanje neprekinjenega poslovanja in s tem tudi varnost informacijskih virov in gradiva, ki nastaja pri poslovanju organizacije.

Za organe državne uprave ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.