Standardi, priporočila in dobre prakse s področja varovanja informacij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Uporaba standardov je vsekakor pametna izbira, saj je za standarde značilno, da:

 • so preverjeni in na razpolago,
 • so strukturirani z razvidnimi jasnimi cilji,
 • povzemajo najboljšo prakso,
 • omogočajo izmenjavo znanja,
 • omogočajo presojanje.

Osnovna priporočila za zagotavljanje informacijske varnosti tako najdemo npr. v standardih:

 • ISO/IEC 13335-1:2004 - Information technology – Security techniques – Management of information and communications technology security – Part 1: Concepts and models for information and communi- cations technology security management,
 • ISO/IEC 15443: Informacijska tehnologija – varnostne tehnike – Okvir za zagotavljane IT varnosti,
 • ISO/IEC 18044 - Information technology – Security techniques – Information security incident management (Upravljanje z varnostnimi incidenti),
 • družina standardov ISO ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.