Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Zakonske zahteve za zagotavljanje informacijske varnosti

Že v prejšnjih poglavjih1 smo omenjali, da je v Sloveniji kar precej zakonov in predpisov, s katerimi so opredeljene dolžnosti in načini zagotavljanja načel varovanja podatkov osebne ali zaupne narave. Na tem mestu navajamo še nekaj v Sloveniji sprejetih zakonov in predpisov, ki ne opredeljujejo samo dolžnost varovanja zaupnosti ...

Standardi, priporočila in dobre prakse s področja varovanja informacij

Uporaba standardov je vsekakor pametna izbira, saj je za standarde značilno, da:

  • so preverjeni in na razpolago,
  • so strukturirani z razvidnimi jasnimi cilji,
  • povzemajo najboljšo prakso,
  • omogočajo izmenjavo znanja,
  • omogočajo presojanje.

Osnovna priporočila za zagotavljanje informacijske varnosti tako najdemo npr. v standardih:

  • ISO/IEC 13335-1:2004 - Information technology – Security techniques ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.