Zagotavljanje neprekinjenega delovanja

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Uvod v načrtovanje neprekinjenega poslovanja

V vsaki organizaciji se lahko zaradi izrednih dogodkov oz. okoliščin kadar koli zgodi nepričakovan zastoj informacijskega sistema ali njegovega dela. Posledica tega pa je lahko tudi poškodovanje shranjenega gradiva ali celo njegova izguba. Izredne dogodke v glavnem lahko razvrstimo v tri nivoje glede na posledice dogodka in ukrepanje (scenarije reševanja):

nivo 1 – manjše okvare diskov, okvare podatkov zaradi virusa ali druge zlonamerne programske opreme, težave z omrežjem, krajši izpadi električnega napajanja, manjši lokalni vplivi okolja (lokalni požar) in posledično izpad storitve na lokaciji organizacije, okvara kritičnih komponent strežnika …;

nivo 2 – večje okvare, katerih posledica so ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.