Varnost in človeški viri

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Človeški dejavnik je ključni element pri zagotavljanju informacijske varnosti. Še tako dobro napisana pravila in različni uvedeni varnostni ukrepi nam ne pomagajo, če jih ljudje ne izvajajo. Človek lahko naredi tudi veliko napak, namernih ali nenamernih. Zato zaposlujte zaupanja vredne in ustrezno usposobljene ljudi, potem pa te stalno izobražujte in s tem ustrezno varnostno ozaveščajte. Jasno določite njihove odgovornosti in pooblastila pa tudi pravice. To je skladno tudi z zahtevami ZVDAGA, ki izrazito poudarja, da mora biti zagotavljanje informacijske varnosti integralni del notranje organizacije. Glede na to morate za opravljanje nalog, povezanih z zajemom in e-hrambe gradiva, imeti ustrezno kadrovsko ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.