Upravljanje informacijske infrastrukture in operativno delovanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Upravljanje informacijske infrastrukture in operativno delovanje

Upravljanje informacijske infrastrukture in njeno operativno delovanje mora temeljiti na dokumentiranih, jasno vzpostavljenih postopkih in odgovornostih. V ta namen uvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste zagotovili:

 • ločevanje operativnega okolja od okolja, namenjenega za razvoj in preizkušanje (testiranje),
 • ločevanje hranjenega gradiva posameznih organizacij,
 • upravljanje sprememb,
 • zaščito pred zlonamerno programsko opremo in vdori,
 • uskladitev (sinhronizacijo) sistemskih ur,
 • izdelovanje varnostnih kopij podatkov in njihovo varno hrambo,
 • vzdrževanje informacijske opreme in infrastrukture,
 • reden nadzor nad delovanjem sistema.

Ločevanje operativnega okolja od okolja, namenjenega razvoju, in od okolja za preizkušanje

Pomembno: Zagotoviti morate, da bo operativno okolje ločeno od ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.