Upravljanje informacijske infrastrukture in operativno delovanje

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Upravljanje informacijske infrastrukture in operativno delovanje

Upravljanje informacijske infrastrukture in njeno operativno delovanje mora temeljiti na dokumentiranih, jasno vzpostavljenih postopkih in odgovornostih. V ta namen uvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste zagotovili:

 • ločevanje operativnega okolja od okolja, namenjenega za razvoj in preizkušanje (testiranje),
 • ločevanje hranjenega gradiva posameznih organizacij,
 • upravljanje sprememb,
 • zaščito pred zlonamerno programsko opremo in vdori,
 • uskladitev (sinhronizacijo) sistemskih ur,
 • izdelovanje varnostnih kopij podatkov in njihovo varno hrambo,
 • vzdrževanje informacijske opreme in infrastrukture,
 • reden nadzor nad delovanjem sistema.

Ločevanje operativnega okolja od okolja, namenjenega razvoju, in od okolja za preizkušanje

Pomembno: Zagotoviti morate, da bo operativno okolje ločeno od ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.