Sistem upravljanja varovanja informacij

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Sistem upravljanja varovanja informacij (v nadaljnjem besedilu SUIV)1 je sistem, na podlagi katerega v organizaciji vpeljemo, nato pa vzdržujemo in nenehno izboljšujemo informacijsko varnost. SUIV lahko vpeljemo v celo organizacijo, lahko pa le v njen določen del, npr. za določene poslovne funkcije organizacije (npr. nabava, prodaja, kadrovski, finančni in upravljavski postopki).Tako tudi predpisi od javnopravnih oseb in ponudnikov storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo gradiva, zahteva, da vzpostavijo2 in dokumentirajo SUIV3. Delovanje SUIV mora temeljiti na izvedeni oceni tveganj4, ki je podlaga za izbor ustreznih nadzorstev oz. kontrol (organizacijske strukture, postopkov, ukrepov, razdelitve nalog …) za ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.