Popis, razvrstitev in upravljanje informacijskih virov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Popis informacijskih virov

Že v fazi predhodne priprave na zajem in e-hrambo smo omenili, da je eden ključnih podatkov za izvedbo varne e-hrambe gradiva popis in varnostna razvrstitev informacijskih virov (glej poglavje 6/3.3.1.3 Popis in razvrstitev informacijskih virov) in virov gradiva (glej poglavje 6/3.3.1.2 Popisov virov gradiva) ter zanje določeni skrbniki. Popis informacijskih virov (inventurni popis) mora biti ves čas vzdrževan in ažuren.

Postopek nabave informacijske tehnologije

Zato, da bomo zagotovili za zajem in e-hrambo izbor ustrezne opreme (strojne in programske) v skladu z zakonom, uredbo in ETZ29, moramo jasno opredeliti ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.