Obvladovanje dostopov do sistema

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Obvladovanje dostopov do sistema

Eden izmed pomembnejših elementov varovanja gradiva pred njegovo izgubo, nepooblaščenimi spremembami ali nepooblaščenim razkritjem, s tem pa tudi zagotavljanja načel varne e-hrambe, je učinkovito obvladovanje dostopov do informacijskega sistema za zajem in e-hrambo ter do gradiv, shranjenih v tem sistemu. To pa dosežemo tako, da pooblastila in dostopne pravice za uporabo informacijskih sistemov dodeljujemo v omejenem obsegu, ki je nujno potreben za izvajanje delovnih nalog.54 Politika omejevanja dostopa, ki se izvaja npr. z dodeljevanjem enoličnih uporabniških imen in pripadajočih gesel ter dodelitvijo pooblastil, temelji tudi na določbah Zakona o varstvu osebnih podatkov55, katerega namen ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.