Naročanje storitev pri zunanjem izvajalcu

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Organizacija lahko zaradi optimizacije poslovanja prenese opravljanje nekaterih storitev82 na zunanje izvajalce. Z najemom zunanjega izvajalca pa se mora zavedati, da je njeno gradivo podvrženo še dodatnim tveganjem, ne samo nepooblaščenega razkritja, temveč tudi izgube ali poškodovanja.

Pomembno: Ponudniki storitev zajema in e-hrambe oziroma spremlje- valnih storitev morajo biti registrirani pri Arhivu RS in morajo imeti pri njem potrjena notranja pravila za izvajanje teh storitev.

Storitve zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki oz. s tem povezane spremljevalne storitve sme za javnopravne osebe, kot ustvarjalce arhivskega gradiva, in pristojne arhive opravljati samo ponudnik, ki je storitev akreditiral pri Arhivu ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.