Naročanje storitev pri zunanjem izvajalcu

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Organizacija lahko zaradi optimizacije poslovanja prenese opravljanje nekaterih storitev82 na zunanje izvajalce. Z najemom zunanjega izvajalca pa se mora zavedati, da je njeno gradivo podvrženo še dodatnim tveganjem, ne samo nepooblaščenega razkritja, temveč tudi izgube ali poškodovanja.

Pomembno: Ponudniki storitev zajema in e-hrambe oziroma spremlje- valnih storitev morajo biti registrirani pri Arhivu RS in morajo imeti pri njem potrjena notranja pravila za izvajanje teh storitev.

Storitve zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki oz. s tem povezane spremljevalne storitve sme za javnopravne osebe, kot ustvarjalce arhivskega gradiva, in pristojne arhive opravljati samo ponudnik, ki je storitev akreditiral pri Arhivu ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.