Informacijska varnostna politika

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Vsaka organizacija, ki izvaja zajem in e-hrambo, mora sprejeti politiko varovanja informacij oz. informacijsko varnostno politiko6. Ta je seveda namenjena predvsem zagotavljanju informacijske varnosti, vendar pa varnost ne sme biti sama sebi namen, temveč mora biti povezana s siceršnjim delovanjem organizacije. Zato informacijsko varnostno politiko zasnujte na istih načelih kot delovanje organizacije.

Informacijska varnostna politika (v nadaljnjem besedilu: varnostna politika) je del dokumentacije SUIV. Običajno jo sestavlja krovni dokument na najvišjem nivoju in področne varnostne politike na drugem nivoju, ki jih dopolnjujejo različna navodila, obrazci in interni standardi na tretjem nivoju.

Krovna varnostna politika

V krovni varnostni politiki zapišite ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.