Fizično in tehnično varovanje prostorov, opreme in gradiva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Cilj uvajanja ukrepov za zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja prostorov, opreme in gradiva je preprečiti:

 • nepooblaščen fizični dostop do informacijske tehnologije in gradiva,
 • nepooblaščeno spreminjanje podatkov in informacij ali celo njihovo izgubo,
 • izgubo, poškodovanje ali zlorabo informacijske tehnologije,
 • prekinitev poslovnih procesov in
 • ne nazadnje tudi motenje v poslovnih prostorih.

Za zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja prostorov, opreme in gradiva moramo najprej opredeliti varovana območja32, v katera glede na pomembnost in občutljivost naprav in gradiva vpeljemo vsaj ukrepe za:

 • obvladovanje fizičnih dostopov do informacijskega sistema in gradiva (zaščita pred nepooblaščenimi dostopi),
 • zaščito pred okoljskimi nevarnostmi (požar, izlitje ali vdor vode ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.