Fizično in tehnično varovanje prostorov, opreme in gradiva

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

Cilj uvajanja ukrepov za zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja prostorov, opreme in gradiva je preprečiti:

 • nepooblaščen fizični dostop do informacijske tehnologije in gradiva,
 • nepooblaščeno spreminjanje podatkov in informacij ali celo njihovo izgubo,
 • izgubo, poškodovanje ali zlorabo informacijske tehnologije,
 • prekinitev poslovnih procesov in
 • ne nazadnje tudi motenje v poslovnih prostorih.

Za zagotavljanje fizičnega in tehničnega varovanja prostorov, opreme in gradiva moramo najprej opredeliti varovana območja32, v katera glede na pomembnost in občutljivost naprav in gradiva vpeljemo vsaj ukrepe za:

 • obvladovanje fizičnih dostopov do informacijskega sistema in gradiva (zaščita pred nepooblaščenimi dostopi),
 • zaščito pred okoljskimi nevarnostmi (požar, izlitje ali vdor vode ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

 • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
 • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
 • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
 • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.