Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Ko govorimo o arhiviranju, hrambi in upravljanju dokumentov nikakor ne moremo mimo aspekta varnosti. Zakonodaja nalaga upravljalcem, da ščitijo zaupnost, razpoložljivost in celovitost gradiva ozrioma informacij, ki jih zbirajo, obdelujejo in hranijo. Informacije danes predstavljajo valuto in so zato pogosto tudi tarča napadalcev. Podjetja vrednost posameznih informacij, ki jih posedujejo vrednotijo različno.

Panemon Institute1 v sodelovanju z družbo IBM že nekaj let izvaja raziskave oziroma pripravlja poročila na področju ocene škode, ki jo povzroči zlonameren napad oziroma izguba podatkov ob incidentu. Poročilo je sestavljeno na osnovi rezultatov iz dvanajstih držav kjer je zajetih 383 organizacij. Rezultati kažejo, da je ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.