Socialni inženiring

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Pri večini napadov na informacijsko premoženje posameznikov ali organizacij igra pomembno vlogo pristop, ki nima nobene direktne povezave s tehnologijo in zlonamerno programsko kodo. Imenujemo ga socialni inženiring.

Pri socialnem inženiringu gre za to, da socialni inženir (napadalec) pridobi zaupanje svoje tarče (žrtve) in nato v nadaljevanju to zaupanje oziroma vzpostavljen odnos izrabi, da pridobi določene informacije, dostop do objektov, sistemov ali denarno korist. Gre za najpogosteje uporabljeno tehniko ko govorimo o grožnjah na področju varovanja informacij. Razlog tiči v dejstvu, da je človeka bistvene lažje manipulirati, kot pa vdreti v zaščiten sistem in zaobiti varnostne rešitve, da bi dosegli ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.