Celovito varovanje informacij v organizaciji

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Varnost ni v domeni posameznikov, ampak vseh zaposlenih. Zmotno je prepričanje, da so določene službe pristojne za reševanje specifične problematike, ostalih pa se to ne tiče. Npr. če vzamemo za primer požarno varnost. Vsi zaposleni v organizaciji se izobražujejo oziroma usposabljajo, da znajo pravilno ravnati v primeru potencialnega požara in ga v prvi vrsti tudi preprečiti, če je to v njihovi moči. Podobno je, ko govorimo o varovanju informacij. Tehnična služba oziroma informatiki poskrbijo za tehnično zaščito računalniškega sistema organizacije in rešujejo nastale težave, vendar smo tudi uporabniki tisti, ki vsakodnevno s tem sitemom delamo. Dovolj visoka stopnja osveščenosti zmanjša ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.