Načela varne dolgoročne hrambe v elektronski obliki

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Informacijsko varnost1 na splošno opredelimo kot varovanje podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost pomeni zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo. Zagotavljanje varnosti in zanesljivosti informacijske infrastrukture je upravljavski in ne tehnološki proces. Ni in ne sme biti enkratno dejanje, varnost in zanesljivost informacijske infrastrukture moramo ves čas izboljševati (glej Slika 1). Zasnova in vpeljava sistema varovanja v organizacijo je odvisna od njene velikosti, strukture, poslovnih potreb in ciljev ter iz tega izhajajočih varnostnih potreb in procesov, ki jih izvaja.

5282

Slika 1 ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.