Usposobljenost zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Pogoji za zaposlene pri javnopravni osebi

Na podlagi 39. člena ZVDAGA morajo javni uslužbenci, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom javnopravnih oseb in morajo na podlagi zakona predajati arhivsko gradivo pristojnim arhivom, imeti najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnih arhivih. Podrobnejša merila glede strokovne usposobljenosti in preizkusa predpisuje minister za kulturo in so objavljena v Pravilniku o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Za katere zaposlene pri javnopravni osebi so s predpisi določeni dodatni pogoji glede strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim in arhivskim gradivom?

Pomembno: Skladno s Pravilnikom morajo biti strokovno usposobljeni za ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.