Notranja organizacija in vloge

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

ETZ določajo, da morata biti zajem in hramba gradiva v elektronski obliki podprta z ustrezno organizacijo, ki mora omogočati:

  • visoko stopnjo urejenosti v organizaciji (postavljene usmeritve, pravila in postopki),
  • kompetentnost in dodatno usposobljenost zaposlenih za delo z informacijsko opremo,
  • splošno zavedanje vseh zaposlenih o pomenu varstva informacij in dosledno izvajanje varnostnih pravil,
  • kakovostno informacijsko telekomunikacijsko podporo (skrben in strokovni izbor programske in strojne opreme, implementacija in vzdrževanje v skladu z dobrimi praksami in pravili stroke) in
  • reden nadzor nad izvajanjem, ki ga dnevno opravljajo operativni vodje, periodično ali po potrebi pa za to vzpostavljene kontrolne službe (notranja revizija) ali zunanji ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.