Notranja organizacija in vloge

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Nova arhivska zakonodaja in praksa.

Nova arhivska zakonodaja in praksa

Kratek predogled članka:

ETZ določajo, da morata biti zajem in hramba gradiva v elektronski obliki podprta z ustrezno organizacijo, ki mora omogočati:

  • visoko stopnjo urejenosti v organizaciji (postavljene usmeritve, pravila in postopki),
  • kompetentnost in dodatno usposobljenost zaposlenih za delo z informacijsko opremo,
  • splošno zavedanje vseh zaposlenih o pomenu varstva informacij in dosledno izvajanje varnostnih pravil,
  • kakovostno informacijsko telekomunikacijsko podporo (skrben in strokovni izbor programske in strojne opreme, implementacija in vzdrževanje v skladu z dobrimi praksami in pravili stroke) in
  • reden nadzor nad izvajanjem, ki ga dnevno opravljajo operativni vodje, periodično ali po potrebi pa za to vzpostavljene kontrolne službe (notranja revizija) ali zunanji ...

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.