Materialno varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Uvod

Obilica gradiva in razmeroma zapleteno varovanje zvrsti arhivskega gradiva, nastalih na različnih materialih, ki jih je dalo predvsem zadnje stoletje, terja upoštevanje določenih pravil, navodil, standardov, ki se nanašajo na hranjenje, varnost, požarno varnost, selekcijo, uporabo, reproduciranje, razstavljanje in konserviranje oz. restavriranje. Upoštevanje standardov naj bi pripomoglo k izboljšanju razmer, nujno potrebnih za hranjenje tako v fizični kot v e-hrambi gradiva.

Največje težave pri uporabi v arhivih so povezane z gradivom, nastalim v 20. in 21. stoletju. V tem času se je zaradi težnje po množični proizvodnji in čim nižji ceni slabšala kakovost materialov in izdelave. Papir je v ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.