Dokumentarno gradivo na mikrofilmu

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Predgovor

Dokumenti se poškodujejo zaradi uporabe ali razpada s časom. Ena od možnosti je, da podatke kopiramo in so dostopni v drugi obliki. Možni načini so: prepisovanje, fotokopiranje, fotografiranje, mikrofilmanje in digitalizacija. Mikrofilmanje (imenovano tudi mikrofotografiranje) je proces, s katerim zmanjšamo originalno sliko in jo s fotografskimi postopki prenesemo na drug medij. Branje s prostim očesom ni več mogoče, tako da moramo uporabiti optične pripomočke. S to veliko fotografsko kompresijo prihranimo 98 odstotkov prostora v primerjavi z originalom.

Mikrofilmanje zaseda med temi postopki visoko mesto zaradi kemične stabilnosti filma (in s tem dolge življenjske dobe), lahke reprodukcije, široke uporabe, relativno ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.