Dolgoročna hramba

Dokumentarno gradivo na mikrofilmu

Predgovor

Dokumenti se poškodujejo zaradi uporabe ali razpada s časom. Ena od možnosti je, da podatke kopiramo in so dostopni v drugi obliki. Možni načini so: prepisovanje, fotokopiranje, fotografiranje, mikrofilmanje in digitalizacija. Mikrofilmanje (imenovano tudi mikrofotografiranje) je proces, s katerim zmanjšamo originalno sliko in jo s fotografskimi postopki prenesemo na ...

Materialno varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo

Uvod

Obilica gradiva in razmeroma zapleteno varovanje zvrsti arhivskega gradiva, nastalih na različnih materialih, ki jih je dalo predvsem zadnje stoletje, terja upoštevanje določenih pravil, navodil, standardov, ki se nanašajo na hranjenje, varnost, požarno varnost, selekcijo, uporabo, reproduciranje, razstavljanje in konserviranje oz. restavriranje. Upoštevanje standardov naj bi pripomoglo k izboljšanju ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.