Pravne osnove za zbiranje osebnih podatkov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Digitalno poslovanje z dokumenti.

Digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Osnove za zbiranje, obdelovanje in posledično tudi hrambo podatkov so:

  • Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 21/2013, 78/2013 – popr.; ZDR-1),

  • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, 40/2006),

  • Zakon o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, 43/2011; ZVZD-1),

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS 94/2007; ZVOP-1-UPB1).

Zakon o delovnih razmerjih

ZDR-1 je temeljni zakon, ki ureja delovna razmerja oziroma določa pravice in obveznosti delavca in delodajalca.

Med drugim določa osnove za zbiranje osebnih podatkov. Na obveznost varovanja delavčeve osebnosti in posledično zbiranje ...

Priročnik Digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.