Klasifikacija in hramba kadrovske dokumentacije

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Kadrovska funkcija je ena izmed poslovnih funkcij, ki je organizacijsko po navadi centralizirana, njene naloge pa se izvajajo centralizirano (zaposlovanje, izobraževanje …) ali decentralizirano (npr. sama izvedba rednih letnih pogovorov, ocenjevanje individualne delovne uspešnosti …).

Tako dokumentacija nastaja bodisi v kadrovski službi (npr. pogodba o zaposlitvi, odločba o odmeri letnega dopusta, sporazum o prenehanju delovnega razmerja) in tudi v posameznih organizacijskih enotah, kjer potekajo kadrovski procesi (npr. predlog za napredovanje delavca, individualna ocena delovne uspešnosti, zapis kritičnega dogodka …).

Temu ustrezno se dokumentacija lahko hrani tudi centralizirano (npr. osebna mapa delavca) ali decentralizirano (npr. zapis letnega razgovora …) ali celo podvojeno (tako v kadrovski ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.